röd linje

Mediahuset

Vision
Mediahuset skall vara en komplett partner för ökad digital närvaro; redaktionellt, producerande och ta hand om distribution i olika kanaler.
Vi utvecklar koncept och idéer för uppdragsgivare som vill lyfta sin kommunikation genom rörliga bilder.
För att få genomslag i den nya världen med alla kanaler är det viktigt att vara klar över målen för organisationen, dess mål-och intressegrupper. 

Historik
I mer än 20 år har Mediahuset varit delaktig i TV utveckling från introduktionen av kommersiell TV med övergång till digital TV och till rörliga bilder förmedlade via Internet.
Vi samarbetar sedan starten med TV4, levererar till företag, utbildning, offentliga institutioner och har ramavtal med Region Skåne och Malmö Stad.
Mediahusets med partners har tillsammans en omsättning  >100mkr, >100 uppdragsgivare och >100 anställda, mer se resp. partner info.

Mediahusets bolagsnamn är Mediahuset Syd AB som ägs av TV Plus AB.

Team
Mediahusets team har stor efarenhet från både TV och Kommunikationsbyrå världen i tillägg till kompetens från olika partners.

Mer om personer se Kontakt.


Nyheter

2015-10-06

Colibri har producerat Redhawks nya TV reklam

2015-08-27

MulitQ’s förvärv av Mermaid

2015-04-09

MultiQ blir delägare i Mobile Content

2014-10-26

INKA arbetar med responsivt

2014-10-02

Multiq ställer ut på Stockholmsmässan Person Trafik

2014-09-26

Bye My Volvo

2013-12-16

Trailer ØresundsKomiteens Årsberättelse 2013

2013-12-10

ProspectEye och Apsis fusionerar

2013-12-09

27 filmer till ICA-TV

2013-09-30

Film står högt i kurs hos kommunikationscheferna

2013-06-27

Videoklipp funkar i mailen

2013-02-25

Motion graphics till "Miffo-TV"


Kontakt

Mediahuset Syd AB
Axel Danielssons väg 267
215 82 MALMÖ
info@mediahuset.tv
Tel. 040 631 20 70

Kontakt